Redakcja Gazety Ratajskiej

os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań,

tel (061) 8790-411, wew. 367,

tel./fax (061) 8791-802,

tel. kom. 0-664-961-835,

e-mail: redakcja@gazetaratajska.pl

 

 

Redaktor naczelny: Jerzy Raube

tel. 0-602-613-659,

e-mail: jerzyraube@gazetaratajska.pl

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Rataje" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, REGON 631547744, NIP 782-00-10-194
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108436, kapitał zakładowy - 50.000 zł